• Į pradžią                         
 
• Apie mus                        
• Mūsų politika                 
• IP "Katilinė už dyka"     
• Mūsų darbai                   
• Paslaugos                       
• Projektai                       
• Kaip mus rasti                
• Orų prognozė                 
• Šilumos kainos             
• Šilumos suvartojimas   
• Kontaktai                        
 
• Gedimų pranešimai       
 
Projektai

BPD-ES

ES struktūrinių fondų lėšos – Šilutės pensionato katilinei modernizuoti

UAB “Lamberta” pradėjo įgyvendinti Lietuvos 2004-2006 m. bendrojo programavimo dokumento 1.2 priemonės “Energetikos teikimo stabilumo, prieinamumo ir didesnio energetikos efektyvumo užtikrinimas. Katilinių atnaujinimas ir pritaikymas naudoti kitas kuro rūšis”. Projektas finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir bendrojo finansavimo, skiriamo iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis. Projektui skirta 448 943 litų parama. Projektą numatoma įgyvendinti per 8 mėnesius.

Šilutės pensionato katilinė yra išnuomota UAB "Lamberta” ilgalaikės nuomos pagrindais. Bendrovė įsipareigojo tiekti (parduoti) pensionato poreikiams pagal higienos normų reikalavimus reikiamą šilumos kiekį, prižiūrėti katilinę, o taip pat  ir šilumos perdavimo tinklą iki pensionato pastatų išorinių sienų.

Esminės problemos, susijusios su katilinės eksploatavimu yra:

  • katilinės įranga yra fiziškai ir morališkai pasenusi (neatitinka aplinkosauginių reikalavimų)
  • bendras turimų katilinių galingumas ženkliai viršija dabartinius šilumos poreikius
  •  žemas katilų naudingumo koeficientas, dėl ko sudeginamas neracionalus kuro kiekis ir gaunamas padidintas teršalų (anglies monoksido, azoto oksidų, kietų dalelių ir sieros anhidrido) išmetimas.

Aukščiau minimos problemos bus išspręstos projekto dėka, kurio pagrindinis tikslas modernizuoti Šilutės pensionato katilinę, pakeičiant jos fiziškai ir moraliai susidėvėjusią įrangą nauja didesnio efektyvumo ir mažiau žalinga aplinkai įranga ir tuo 14% sumažinti santykines kuro sąnaudas. Taip pat bus įsigyti ir sumontuoti saulės energijos transformavimo į šiluminę energiją įrengimai karšti vandens ruošimui. Tai leis saulės energija pakeisti 1.5% organinio kuro sąnaudų.
Parenkant katilus atsižvelgta į prielaidą kad ateityje regionas gali būti aprūpintas ir gamtinėmis dujomis.

Rekonstruojamoje katilinėje numatoma sumontuoti du naujus skysto kuro katilus, kurių kiekvieno galia 0.72 MW, esamus katilus pakeičiant mažesnio galingumo, tačiau efektyvesniais. Projekte numatyta karšto vandens ruošimui panaudoti saulės energiją, kaip alternatyvų energijos šaltinį. Saulės kolektoriais šiltuoju metų laiku vidutiniškai galima paruošti nuo 30 iki 70% maksimalaus reikiamo karšto vandens kiekio. Sunaudojamo skysto kuro kiekis sąlyginiam šilumos kiekiui pagaminti sumažės apie 15.5%, atitinkamai sumažės išmetamų teršalų kiekis.

Mūsų darbai ...

info@lamberta.lt
e-mail
© Visos teisės saugomos 2003 • UAB "LAMBERTA"