• Į pradžią                         
 
• Apie mus                        
• Mūsų politika                 
• IP "Katilinė už dyka"     
• Mūsų darbai                   
• Paslaugos                       
• Projektai                       
• Kaip mus rasti                
• Orų prognozė                 
• Šilumos kainos             
• Šilumos suvartojimas   
• Kontaktai                        
 
• Gedimų pranešimai       
 
Politika

UAB "LAMBERTA" KOKYBĖS IR APLINKOSAUGOS POLITIKA

UAB "Lamberta" veiklą sudaro pastato inžinerinių sistemų montavimas, eksploatavimas bei šilumos gamyba. Siūlomi inžineriniai sprendimai turi būti racionalūs ir aukštos kokybės. Svarbiausi veiksniai, padedantys mums įgyvendinti užsibrėžtus tikslus – mūsų darbuotojų profesionalumas, atsidavimas darbui ir jų atsakomybė už įmonės įsipareigojimus prieš klientus.

Mes siekiame:

 • Pasiekti šilumos gamybos kokybės lygį, atitinkantį aukštus reikalavimus.
 • Gerinti pastatų šildymo sistemų techninę būklę ir aptarnavimo kokybę.
 • Kelti darbuotojų kompetenciją ir kvalifikaciją.
 • Plėsti užimamą rinkos dalį.
 • Gerinti įmonės įvaizdį.
 • Užtikrinti taršos prevenciją.
 • Mažinti aplinkos apsaugos avarijų ir kritiškų situacijų atsiradimo galimybę.
 • Bendradarbiauti su klientais, tiekėjais ir rangovais siekiant mažinti jų veiklos neigiamą poveikį aplinkai.

Tai įgyvendinsime:

 • vykdydami standartų LST EN ISO 9001:2008 ir LST EN ISO 14001:2005 reikalavimus ir nuolat tobulindami kokybės ir aplinkos vadybos sistemą bei gerindami jos rezultatyvumą;
 • sistemingai peržiūrėdami, vertindami ir koreguodami kokybės ir aplinkosaugos tikslus vadovaudamiesi privalomaisiais teisiniais (normatyviniais) reikalavimais;
 • vykdydami ir gerindami kokybės ir aplinkos vadybos sistemos procedūras;
 • nustatydami ir analizuodami klientų poreikius ir reikalavimus;
 • vykdydami darbuotojų teorinį ir praktinį mokymą;
 • nustatydami darbuotojų atsakomybę už kokybės ir aplinkosaugos tikslų įgyvendinimą;
 • valdant ir kontroliuojant aplinkosaugos aspektus;
 • tobulindami montavimo ir techninės priežiūros technologijas.

Bendrovės devizas:
Optimaliausi inžineriniai sprendimai, profesionalus ir saugus darbas!

 

info@lamberta.lt
e-mail
© Visos teisės saugomos 2003 • UAB "LAMBERTA"